Συστήματα σκίασης και εξοικονόμηση ενέργειας

Τα συστήματα σκίασης μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος ενέργειας που απαιτεί ένας χώρος δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο περιβάλλον, με συνθήκες πολύ ικανοποιητικού φωτισμού όπως και επαρκούς αερισμού.

Η χρήση παθητικών τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα σκίασης (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) συμβάλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αποδοτική εφαρμογή κάθε άλλης τεχνικής για τον δροσισμό ενός κτιρίου, είτε αυτός είναι φυσικός είτε είναι τεχνητός. Στη πρώτη περίπτωση συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση των θερμοκρασιών μέσα στους χώρους σε ανεκτά επίπεδα και συνεπώς στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης. Στη δεύτερη περίπτωση συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τον κλιματισμό του κτιρίου και στη μείωση του ηλεκτρικού φορτίου που καταναλώνεται, καθώς υπάρχει σημαντική μείωση της θερμικής επιβάρυνσης από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ηλιοπροστασίας διενήργησε πριν από ένα περίπου χρόνο μια μελέτη με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2 από την χρήση συστημάτων σκίασης στην ΕΕ-25» (European Solar Shading Organization ES-SO).
Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι τα συστήματα ηλιοπροστασίας έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 31Mt/a μέσω της μείωσης της ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση και κατά 80 Mt/a μέσω της μείωσης της ενεργειακής ζήτησης για ψύξη. Η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων παρουσίασε μείωση πέραν των 5oC. Επίσης ένας αριθμός μελετών που έγιναν στο Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία και Αμερική απέδειξαν ότι η σωστή και μελετημένη εφαρμογή συστημάτων σκίασης μπορεί να συνεισφέρει στην μείωση της θερμοκρασίας ενός δωματίου από 5 – 15οC. Με την χρησιμοποίηση συστημάτων εξωτερικής σκίασης μπορούμε να πετύχουμε την διαπέραση μόνο του 12% της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στον κτιριακό χώρο. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι η μείωση της ενεργειακής ζήτησης των κλιματιστικών για ψύξη και θέρμανση μειώνεται περίπου στο 50% και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται μέχρι και 60%.

Τα συστήματα σκίασης ταξινομούνται σε :

  • Συστήματα σκίασης εσωτερικού χώρου
  • Συστήματα σκίασης εξωτερικού χώρου
  • Συστήματα σκίασης περιεχόμενα στους υαλοπίνακες

Επίσης διακρίνονται σε σταθερά και κινητά, γραμμικά και επιφανειακά, εποχιακά και μόνιμα, απλά και περίπλοκα, αποκλειστικά και μη.

Η ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων εξαρτάται από τον προσανατολισμό τους. Εν γένει ο νότιος προσανατολισμός ενδείκνυται στα κτίρια στο Βόρειο Ημισφαίριο, καθώς συνδυάζει τον απαιτούμενο ηλιασμό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι (που ο ήλιος βρίσκεται πιο ψηλά στον ορίζοντα) δέχεται λιγότερη ακτινοβολία, η οποία ελαχιστοποιείται με ένα απλό οριζόντιο σκιάστρο.

Ο βόρειος προσανατολισμός δέχεται ελάχιστη ηλιακή πρόσπτωση το πρωί και το βράδυ και ενδείκνυται και αυτός για χώρους θερινής χρήσης ή με απαιτήσεις σε σταθερό φωτισμό. Αντίθετα, τα ανατολικά και δυτικά ανοίγματα δέχονται μεγάλα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας το καλοκαίρι. Για τα ανατολικά και δυτικά παράθυρα, στα οποία οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν από χαμηλά, απαιτείται σκίαση κατακόρυφου τύπου.

Πλεονεκτήματα στα συστήματα σκίασης εσωτερικού χώρου

Στην κατηγορία των συστημάτων εσωτερικής σκίασης, όπως για παράδειγμα στις ρολοκουρτίνες (roller blinds), μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά υφάσματα SPC (Solar Protective Coating) που είναι κατασκευασμένα να προστατεύουν τον χώρο από τις έντονες ηλιακές ακτίνες UV (UVA, UVB).

Η εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση συστημάτων σκίασης μπορεί να μεγιστοποιηθεί:

Με χρησιμοποίηση ειδικών υφασμάτων SPC (Solar Protective Coating) που θα εφαρμοστούν μπροστά από τα παράθυρα του κτιρίου. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική προστασία από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες UV (UVA, UVB) ενώ μειώνεται σημαντικά η ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων πέραν του 20%.

Πλεονεκτήματα εξωτερικής σκίασης

Η χρήση συστημάτων σκίασης στα κτίρια επιβάλλεται όταν τα επίπεδα ηλιοφάνειας στην περιοχή είναι υψηλά. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας κατά την διάρκεια όλου του χρόνου γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η χρήση συστημάτων σκίασης είναι επιβεβλημένη.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η χαμηλότερη ετήσια τιμή ηλιοφάνειας είναι λίγο μικρότερη από 2.200 ώρες ετησίως στην Ήπειρο και στην Δ. Μακεδονία και την Ροδόπη, ενώ η υψηλότερη τιμή είναι περίπου 3.100 ώρες ετησίως και παρουσιάζεται στην Ρόδο και τα Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα εσωτερικά συστήματα έχουν σκοπό την ανάκλαση της ακτινοβολίας πίσω στον υαλοπίνακα και την αποβολή της στο εξωτερικό περιβάλλον. Σε αυτή τη διαδικασία όμως ο υαλοπίνακας απορροφά ένα ποσό της ακτινοβολίας που ανακλάται από το σκίαστρο, με συνέπεια θέρμανση του χώρου.

Η εξωτερική σκίαση περιορίζει την ηλιακή ακτινοβολία πριν αυτή φτάσει στην επιφάνεια του υαλοπίνακα. Η τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης εμποδίζει την άμεση ακτινοβολία να εισέλθει στον χώρο, ανακλώντας τη στο περιβάλλον. Στο εσωτερικό μεταβιβάζεται μόνο η διάχυτη ακτινοβολία.

Πηγήblog.xe.gr

Scroll to Top